Voor wie is ZORGKEUZE Midden-Holland? Zorgkeuze Midden-Holland richt zich op burgers die vanuit de Jeugdwet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zorg en ondersteuning nodig hebben en hiervoor een indicatie/beschikking van de gemeente hebben gekregen. Tevens kunt u hier informatie vinden over de zorgaanbieders die door de gemeentes in Midden-Holland gecontracteerd zijn.

kaart

Met behulp van ZORGKEUZE Midden-Holland wordt u in de gelegenheid gesteld om een zorgaanbieder te vinden die het beste past bij uw zorgbehoefte. Door middel van het tonen van informatie over de betreffende zorgaanbieder wordt het maken van een keuze voor een zorgaanbieder een stuk makkelijker.

jeugd INWONER JONGER DAN 18 JAAR
wmo INWONER 18 JAAR EN OUDER
vmo IK WIL EXTRA INFORMATIE